ACADEMIAE IMPLANTOLOGICA | Programma 2016
15563
page,page-id-15563,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0,vc_responsive

Programma 2016

1
9 september 2016 - Kick-off diner

Locatie: Hoog Vuur te Amersfoort
Duur: 18.00 uur – 22.00 uur

 

Het kick-off diner is bedoeld om informeel met elkaar kennis te maken onder het genot van een hapje en een drankje. Daarnaast zal het verdere verloop van de Masterclass worden toegelicht en worden de initiatiefnemers voorgesteld.
Tijdens deze avond zal iedereen een MacBook ontvangen, welke gedurende de masterclass gebruikt zal worden.

7 oktober 2016 - Photography

Locatie: Alphen aan den Rijn
Duur: 14.00 uur – 22.00 uur
Docent: Daan van Oort 

 

Deze module bestaat uit drie delen:

1. Presentatie
• juiste fotoapparatuur voor het maken van mondfoto’s;
• instellingen van toestel, camera en lens;
• instructies voor het maken van de foto;
• protocol mondfotografie; bespreking van 9 standaard foto’s die een compleet overzicht geven van het gebit (The 9 Essentials)

 

2. Zelf aan de slag
In groepjes van 3 personen gaan de cursisten met hun eigen fotoapparatuur aan de slag. Beurtelings fungeren zij hierbij als patiënt.
NB cursisten zorgen voor eigen fotoapparatuur (spiegelreflexcamera, macrolens, macroflitser) en hulpmiddelen (wanghaken, contrastor, mondspiegel en eventueel reinigingsmiddelen)

 

3. Afronding
• evaluatie oefeningen
• vragenrondje
• afsluiting

 

NB: voor aanvang van de cursus zal een inventarisatie worden gemaakt van de fotoapparatuur die door de cursisten wordt gebruikt. Daarna ontvangen zij instructies om hun apparatuur zelf in te stellen.

4 november 2016 – Digital Smile Design

Locatie: Amersfoort
Duur: 
09.00 uur – 17.00 uur
Docenten: 
Martijn Moolenaar, Geert Landman en Xander Rijpstra

 

Dagdeel1: Smile Design

 

Om tot een ideale behandelplanning te komen is allereerst een goede blue print nodig, waardoor voorspelbaar en minimaal invasief te werk kan worden gegaan.

 

Tijdens deze cursusdag zullen Martijn, Geert en Xander de verschillende aspecten welke van belang zijn in het kader van smile design belichten. Daarbij wordt specifiek ingegaan op het Digital Smile Design concept en de toepasbaarheid hiervan in de praktijk. Onder meer de voorspelbaarheid, mogelijkheden tot minimaal invasief werken en communicatieve voordelen van dit concept zullen aan bod komen.

 

Daarnaast wordt de cursisten de mogelijkheid geboden onder begeleiding zelf aan de slag te gaan met het smile design.

9 december 2016 - Pink Esthetics and Stable Paro Situation

Locatie: Kliniek voor Parodontologie Amsterdam
Duur: 
14.00 uur – 22.00 uur
Docent: 
Guido Rhemrev

 

Dagdeel 1: Het finale resultaat tijdens een prothetische rehabilitatie is sterk afhankelijk van een harmonieuze samenwerking tussen de tandarts, de patiënt en de tandtechnicus. Steeds vaker wordt een multidisciplinaire samenwerking opgezocht met spelers binnen de beroepsgroep. Mucogingivale problemen in de esthetische zone zoals storende gingiva recessies bij frontelementen kunnen vaak goed behandeld worden door de parodontoloog. Een recessiebedekking biedt de mogelijkheid de harmonie weer te herstellen en het prothetische eindresultaat op een hoger niveau te tillen. Guido Rhemrev zal ingaan op de etiologie, diagnose en behandeling van gingiva recessies en de chirurgische behandeling ervan aan de hand van casuïstiek.

 

Dagdeel 2: In de westerse samenleving zijn doelstellingen als het behoud van de dentitie, het herstellen van de zachte weefsels en het vervangen van verloren gebitselementen een vereiste voor het algemeen welbehagen en functioneren van de mens. De parodontale plastische (micro-)chirurgie heeft in de afgelopen decennia hierin enorme vooruitgang geboekt. Waar men vroeger dacht irrational to treat is heden ten dage rational to treat. Parodontale regeneratie biedt daarbij ons nieuwe mogelijkheden. Guido Rhemrev ingaan op enkele vernieuwende inzichten binnen de esthetische chirurgie die van belang bij decision making in de vooropgezette behandelplanning en uitvoering.

13 januari 2017 - Esthetic Layering and Bleaching

Locatie: Alphen aan den Rijn
Duur: 14.00 uur – 22.00 uur
Docent: Arend van den Akker en Henk Alting

 

Less is more is het motto van Arend van den Akker met betrekking tot estetische tandheelkunde. Een natuurlijk resultaat dat tegemoet komt aan de wens van de patiënt.

 

Esthetica layering met composiet zorgt er voor dat u een natuurlijke situatie in het front kan nabootsen voor de patiënt door gebruik te maken van layeringtechniek. Deze techniek, de bijbehorende kleurbepaling en afwerking worden u door Arend van den Akker stap voor stap voorgedaan welke u vervolgens zelf ter plekke kunt oefenen om de volgende dag in praktijk te kunnen brengen.

 

Bleken klinkt simpel, ‘doet de preventieassistent of de mondhygienist wel even’….!?

 

Bleken moet zeer zorgvuldig gebeuren, het is verantwoordelijk werk en vergt gedegen kennis. Wanneer en bij wie/in welk geval wel/niet bleken en hoe? De wetgeving van tandenbleken verandert de laatste jaren constant, wat mag u nu wel en wat mag er nu niet met tandenbleken?

 

Weet u het? Tijdens de cursus ‘Bleken voor het hele team’ wordt alles helder als duidelijk uitgelegd en wordt het allemaal even helder als zorgvuldig gebleekte tanden.

10 februari 2017 - Posterior Perfection

Locatie: Exam Vision Rotterdam
Duur: 14.00 uur – 22.00 uur
Docenten: Erik-Jan Muts en Jappe Buijs 

 

Het restaureren van de zijdelingse delen is misschien wel een van de meest ondergewaardeerde aspecten binnen de tandheelkunde in Nederland. Esthetische tandheelkunde gaat verder dan alleen de tanden. Om meer voorspelbaar te kunnen werken in de zijdelingse delen worden tijdens deze workshop zowel directe als indirecte technieken besproken en wanneer welke toe te passen. Vervolgens wordt middels een hands-on verschillende tips en tricks in de praktijk gebracht, zodat u deze de volgende dag direct toe kan passen in de praktijk.

 

Dagdeel 1: Voor het slagen van een esthetische rehabilitatie zijn een aantal functionele aspecten van belang die kort besproken zullen worden. Daarna wordt ingegaan op het direct restaureren van de zijdelingse delen met composiet. Verschillende tips en trucs zullen de revue passeren waarna men ook zelf aan de slag kan gaan.

 

Dagdeel 2: Alhoewel composiet een duurzaam en esthetisch restauratiemateriaal is, zijn er genoeg indicaties waarbij beter voor een indirecte werkwijze gekozen kan worden. Wanneer kiezen we voor direct en wanneer nu juist voor indirect? Veel praktische aanwijzingen zullen behandeld worden waarna u wederom zelf kunt oefenen. Uiteraard onder begeleiding van de docenten.

10 maart 2017 - Orthodontics and Fibre Reinforced Composite

Locatie: Tandheelkundig Centrum Vitalis – Alphen aan de Rijn
Duur: 
14.00 uur – 22.00 uur
Docenten: 
Arend van den Akker en Eric van Westendorp

 

Dagdeel 1: Glasvezelrestauraties (FRC’s) zijn uit de hedendaagse tandheelkunde niet meer weg te denken.
Ze kunnen een prachtig alternatief zijn voor implantologie of conventioneel kroon- en brugwerk.
Het kan een patiënt helpen motiveren; het kan voor hem/haar de perfecte overbrugging zijn naar iets anders. (semipermanent)
Soms kan het ook heel gunstig uitpakken en een perfecte meer permanente oplossing zijn met als kenmerken minimaal invasief, reparabel en esthetisch.

 

De inhoud van de cursus is:

• Wat is glasvezel eigenlijk?
• Materiaaleigenschappen.
• Indicatiestelling; wanneer kunnen we er wat mee?
• Ontwerp van de restauratie; preparatie.
• Hoe cementeren we?
• Handson training vervaardiging vezelversterkte etsbrug

 

Leerdoelen: 
De tandarts is na deze cursus op basis van materiaalkennis in staat een verantwoorde keuze te maken wanneer een glasvezelversterkte restauratie te maken, deze op de juiste manier te ontwerpen en prepareren.
Er wordt geleerd hoe de restauratie te vervaardigen (directe methode) en eventueel (bij de indirecte methode) te cementeren.

7 april 2017 - Implants

Locatie: Amersfoort
Duur: 
14.00 uur – 22.00 uur
Docenten: 
Frank Andriessen en David Rijkens

 

Doel: Er komt een patiënt binnen in de praktijk met een gebroken voortand die niet meer te redden is. Wat zijn de behandelmogelijkheden en hoe pak ik dit aan? Aan het einde van deze twee implantologiemodules kan de cursist een implantaatbehandeling in de esthetische regio voorbereiden op het implantaat waarna deze op een verantwoorde en esthetische manier voorzien kan worden van een kroon. Het gehele behandeltraject wordt besproken: vanaf het moment dat de patiënt binnen komt en een implantologisch behandelplan opgesteld dient te worden tot het moment dat deze de praktijk verlaat met een kroon.

 

Moduleopzet: Theorie met afwisselend hands-ons en oefeningen. De modules beginnen met twee artikelen die thuis zijn voorbereid middels eerder toegezonden vragen. Elke module wordt afgesloten met vragen over de onderwerpen die die dag aan bod zijn gekomen.

12 mei 2017 - Endo Esthetics and Digital Dental Impression and severe Toothwear

Locatie: Tandheelkundig Centrum Vitalis – Alphen aan de Rijn
Duur: 
14.00 uur – 22.00 uur
Docenten: 
Michiel de Cleen en Arend van den Akker

 

Dagdeel 1: Esthetiek: Endodontische aspecten
Een bovenfront opknappen is precisiewerk. Dat geldt des te meer als er sprake is van eerder endodontisch behandelde elementen. In dit cursusonderdeel gaat Michiel de Cleen dieper in op endodotische aspecten van esthetische reconstructies. Kanaalbehandeling , behandeling, chirurgie, bleken…. Allemaal factoren met een duidelijke esthetische component. Veel praktische tips, veel handige trucs.

 

Dagdeel 2:
Live demo met Cerec en de behandeling van gebitsslijtage.
Scannen heeft de toekomst. En deze toekomst is nu.
Cerec is een methode die al sinds 1980 in ontwikkeling is. Daar waar vroeger de randaansluiting en de esthetiek veel te wensen over lieten, is dit inmiddels wel anders. Met de huidige software en scantechnieken zijn hoogwaardige en zeer esthetische resultaten mogelijk.
De materialen die verwerkt kunnen worden met deze systemen hebben eveneens een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Lithiumdisilicaat maakt het nu mogelijk om volledig keramische kronen te maken die voldoende sterkte hebben om de kauwkrachten te weerstaan. Op deze manier zijn zeer esthetische en duurzame resultaten te behalen.
In een live demo (patientenbehandeling) nemen we u geheel mee door deze materie.

 

Gebitsslijtage( interactief deel)
U krijgt als team een papieren patiënt en bijhorende modellen. In het team bespreekt u de plan van aanpak. In een korte presentatie krijgt u de mogelijkheid uw plan uit te leggen en te motiveren.
U maakt gebruik van DSD.

 

Tot slot wordt door Arend van den Akker en  tandtechnicus R. Huysmans uitgelegd hoe zij de behandeling hebben gedaan met behulp van digitale methodieken.

9 juni 2017 - Facings and Crowns

Locatie: Dental Design Center – Blaricum
Duur: 14.00 uur – 22.00 uur
Docenten:  Martijn Moolenaar en Eric van der Winden

 

Vorm, functie en esthetiek van facings, kronen en bruggen.

 

In deze module worden de mogelijkheden en moeilijkheden van minimale, non prep facings tot aan uitgebreid kroon en brugwerk met roze keramiek behandelt. De materiaalkundige eigenschappen en esthetische voor- en nadelen van deze verschillende restauratieve materialen worden aan de hand van vele praktijkvoorbeelden uitvoerig besproken.
Om voorspelbaar te kunnen restaureren is het van belang te beschikken over de juiste informatie.
Een enkeltands-vervanging vraagt om een andere communicatie tussen patient, tandarts en tandtechnicus dan de communicatie die nodig is bij uitgebreide behandelingen. Welke informatie uitwisseling van wezenlijk belang is om optimaal te restaureren zal worden gedeeld.

 

Een goed fotografie en video protocol kan een enorme positieve bijdrage leveren in het proces van studiefase voor een Digitaal Smile Design tot aan de keuze van de uiteindelijke restauratieve materialen. Uitleg over het gebruik van fotografie en video in de praktijk en het laboratorium vormen een belangrijk onderdeel van deze cursus.

23 juni 2017 - Graduation

Locatie: Hoog Vuur te Amersfoort
Duur: 14.00 uur – 22.00 uur

 

• Casuspresentatie over de opgedane kennis
• Diplomering
• Verrassingspresentatie
• Afsluitend diner